Management Team

RE-CONSTITUTED BHAVAN’S GOA KENDRA COMMITTEE

Member Name Designation
Shri. Narayan R. Bandekar Shri. Narayan R. Bandekar Chairman
Mr. Sasindran Nair Shri. K. Sasindran Nair Executive Vice-Chairman
Chandrakant Gawas Shri. Chandrakant Gawas Vice-Chairman
Nitin Bandekar Nitin Bandekar Hon. Secretary
Titus Moreas Shri. Titus Moraes Hon. Treasurer

 

Sr No Members
1 Dr. Celsa Pinto Dr. Celsa Pinto
2 C.K. Mathew Mr.C.K. Mathew
3 Kishore Bandekar Shri. Kishore Bandekar
4 Dr. Sansgiri Dr. Sansgiri
5 Bhoj Naik Shri. Bhoj Naik
6 Adv. Agnelo Dinz Adv. Agnelo F. Diniz
7 Santana gopal> Shri. P.N. Santhanagopal
8 Bhaskaranji Shri. V.V. Bhaskaran
9 Madkaikar Shri. P.M. Madkaikar

 

The list of School Management Committee (SMC) members with their designation, occupation and address of Bharatiya Vidya Bhavan’s , Narayan Bandekar School , Upasnagar- Goa, is as under

DETAILS OF THE SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

Sr No Member Name Designation in SMC Occupation with Address
1 Late Mrs. Manda Bandekar
(2010-2015)
Late Chairperson
2 Mr. Narayan Rajaram Bandekar Chairperson Businessman,
NRB Office, 6th floor,
Dr.Ozler Forum,
Vasco-da-Gama, Goa
3 Mr. Sasindran Nair Ex. Vice Chairman Businessman
Tulsi, Alto Chicalim,
Chicalim,Goa
4 Mr. Titus Moraes Manager “San Jose”, 1-Shalom Villa,
Fatima Colony,
Alto Dabolim, Goa
5 Dr. Celsa Pinto Member Ex. Director of Education,
Hindu Sabha Lib. Bldg.
Fountainhas,
Panjim, Goa.
6 Mr. C.K. Mathew Member Ex. Principal,
Dias Vaddo, Goa Velha,
Ilhas, Goa-403 710
7 Mr. Nitin Bandekar Member Businessman,
NRB Office, 6th floor,
Dr. Ozler Forum, Vasco-da-Gama,
Goa-403 802
8 Smt. Chanda Bhattacharjee NCS Principal Principal
10 Mrs. Supriya Waghmode Teacher Member Teacher,
Bharatiya Vidya Bhavan’s,
Narayan Bandekar School,
Upasnagar – Goa
11 Dr. N. M .Jambagi Member Educationalist,
Vasco-da-gama – Goa
12 ADEI Mormugao Member Mormugao – Goa
13 Mrs. Elizabeth Valsan Member Secretary Principal,
Bharatiya Vidya Bhavan’s,
Narayan Bandekar School,
Upasnagar – Goa